Risker med att starta eget

Risker med att starta eget

Allt fler svenskar startar eget företag. Andelen nya företag i landet har under 2016 ökat med 8,1 procent. Att vara sin egen chef och potentiellt sett tjäna mer pengar är förstås lockande, men företagandet är också förknippat med ett flertal risker som måste tas i beaktande innan man lämnar den trygghet som en anställning innebär. Att vara entreprenör passar inte alla, utan du måste vara beredd att ta kalkylerade risker för att eventuellt kunna skörda frukterna av ditt arbete längre fram.

Ekonomiska risker

En uppenbar nackdel med att starta eget är de ekonomiska riskerna. Du kan behöva ta ett lån eller satsa dina egna surt förvärvade slantar för att finansiera uppstarten. En annan ekonomisk aspekt att ta hänsyn till är att du kan behöva ligga ute med pengar. Detta beror till stor del på vilken typ av verksamhet du har tänkt att bedriva. Vid försäljning av varor eller tjänster till andra företag, tar det ofta 30 dagar från fakturering tills dess att du har fått betalt. Kunder som är sena med betalningarna kan dessutom ha en stor inverkan på ditt kassaflöde, särskilt i ett nystartat företag. Om dina primära kunder är konsumenter, är ledtiden mellan försäljning och betalning vanligtvis betydligt kortare.

Din inkomst kan också variera väldigt mycket från månad till månad och vissa månader, i synnerhet då företaget är nystartat, kanske du tvingas avstå helt från att ta ut någon lön. Att överge den stadiga inkomst som ditt månatliga lönekuvert utgör, kommer naturligtvis att påverka din privatekonomi. Just de ekonomiska riskerna kan vara betungande för nya företagare. Den ständiga kampen för att balansera böckerna som uppstarten kan innebära, kan leda till stress och sömnlösa nätter på grund av en gnagande oro för ekonomin.

Påfrestningar för kropp och själ

Risken är stor att en stor del av din tid kommer att gå åt till administration och andra bisysslor i verksamheten, särskilt i början. I takt med att företaget växer, kommer du eventuellt att kunna lägga över den biten på någon annan internt eller outsourcea den, men räkna med långa arbetsdagar och få semesterdagar under uppstartstiden! Du kan också behöva lära dig nya arbetsuppgifter, som exempelvis bokföring, produktionsplanering och marknadsföring. All tid som du lägger på annat än den kärnverksamhet som du kan ta betalt för, kostar mycket tid och tid är pengar. Du kan också ställas inför tuffa beslut, som till exempel att sparka eller vägra anställa en vän. Om du startar företaget tillsammans med en vän, släkting eller bättre hälft, kan det också vara påfrestande för er relation att jobba så pass nära varandra.

Även den tid som du faktiskt spenderar på att utföra det jobb som dina kunder betalar för, och som du förhoppningsvis älskar att syssla med, kan vara påfrestande. Din passion kan snabbt förvandlas till ett slitsamt jobb, där du kämpar för att hålla deadlines. För att hinna bli klar i tid, kan du behöva komma tidigt till jobbet, stanna sent och kanske även arbeta på helgerna. Inte sällan kan du komma att finna dig i en situation där du har flera deadlines som närmar sig och ont om tid.

Om du är en obotlig tidsoptimist, bör du fundera på att ge dig själv lite tidsutrymme när du förhandlar med dina kunder om deadlines. Det är annars lätt hänt att du underskattar hur lång tid respektive projekt kommer att ta, och att denna i slutändan kommer att skilja sig rejält mot den faktiska tidsgången.

Mindre företag är också mer sårbara för sjukfrånvaro. Oavsett om företaget bara består av dig själv och eventuella delägare eller om ni har anställd personal, så kommer varje sjukdag att visa sig vara väldigt kostsam. När du planerar ditt schema är det sällan realistiskt att skapa utrymme för en sjukfrånvaro på allt från några enstaka dagar till längre frånvaro. Men det är naturligtvis oundvikligt att sjukdomar inträffar och dessa kan ställa till det rejält i det lilla företaget.