Olika typer av entreprenörer

Olika typer av entreprenörer

Att starta eget är inte någonting som passar alla personlighetstyper, utan vissa typer av människor är bättre lämpade att driva företag än andra. Det är här som begreppet entreprenörskap kommer in i bilden, men vad är då en entreprenör? De flesta är överens om att alla företagare är entreprenörer men också om att alla entreprenörer inte är företagare. Man kan vara entreprenöriell och företagsam utan att driva företag, men de flesta entreprenörer kommer vid något tillfälle att starta ett eget företag.

Joe Abraham är en professionell entreprenör som under två decennier har startat, utvecklat och lämnat flera företag i olika branscher; teknologi, företagstjänster och leadskapande. 2011 släppte han boken Entrepreneurial DNA: The Breakthrough Discovery that Aligns Your Business to Your Unique Strenghts, i vilken han går igenom fyra olika typer av entreprenörer. Han har genomfört en studie där över 1 000 företagare deltog och utifrån denna dragit vissa slutsatser. Resultatet av studien visar bland annat att olika typer av företagare fungerar på olika sätt och har olika uppsättningar av styrkor, svagheter och andra egenskaper.

Du kommer säkert att känna igen dig i en eller flera av dessa entreprenörstyper. Det är nämligen så att man sällan uteslutande till hör en av dessa fyra kategorier, utan snarare så att man delar flest egenskaper med någon av dessa men ändå har vissa drag gemensamma med andra entreprenörstyper.

Byggaren

Den byggande entreprenören är särskilt bra på att bygga företag och få dessa att växa genom att göra stora affärer. Abraham menar att byggaren enkelt kan bygga upp ett företag som omsätter mellan 5 och 100 miljoner dollar men inte mäter framgång utifrån omsättningen eller vinsten, utan utifrån företagets infrastruktur. Byggaren värdesätter till exempel stora kontorsbyggnader, ett stort antal bilar och liknande fysiska saker. Strategin går ut på att bygga och starta upp olika saker, och det är utifrån denna strategi som byggaren fattar sina beslut.

Den byggande entreprenören är duktig på att rekrytera talangfull personal, samt att attrahera kunder och investerare. De svagheter som kännetecknar byggaren är att denne lätt startar upp företag men har desto svårare att kontrollera sina känslor. Byggaren har ett hett temperament och har ofta problematiska förhållanden, på såväl det personliga planet som med sina anställda.

Optimisten

Optimisten är har en optimistisk inställning och ser alltid möjligheter att tjäna in dem. Den optimistiska entreprenören försöker att tjäna pengar snabbt, för att därefter kunna ta det lugnt. Optimisten, som ofta är duktig på marknadsföring och försäljning, mäter till skillnad från byggaren vanligtvis sin framgång i pengar. Denna entreprenörstyp kännetecknas av en vilja att veta hur mycket pengar denne kan tjäna nu och likaså när den slutar jobba. Affärsmöjligheter som innebär en möjlighet till förnyelsebar inkomst lockar optimisten. Optimistens svagheter inkludera impulsivt beslutsfattande, vilket kan leda till framgång men också till raka motsatsen.

Specialisten

Specialisten är generellt sett väldigt välutbildat inom ett specifikt område, inom vilket denne kommer att hålla sig under hela karriären. Denna entreprenörstyp blir ofta entreprenör direkt efter utbildningen och håller sig till att driva en enda firma. Specialisten är en analytisk och risktagande personlighetstyp som inte gillar försäljning, utan istället förlitar sig på sitt nätverk. Framgång mäter specialisten utifrån sin personliga inkomst.

Specialistens företag har vanligtvis en stark tillväxt i det inledande skedet. Denna planar dock ut efterhand, då specialisten har en tendens att gå in i ett läge där denne behåller sina befintliga kunder men inte försöker skaffa nya. Forskningen visar att de flesta företag som ägs av specialisttypen av denna orsak har lägre intäkter.

Innovatören

Innovatören är en företagare som inte planerade att nå framgång, utan helt enkelt råkade lyckas genom att följa sin passion. Denna entreprenörstyp brinner för sitt arbete och affärsmöjligheterna bara råkar ploppa upp. Innovatören föredrar att ägna sig åt uppfinning, design och att experimentera, snarare än att sitta på ett kontor eller stå bakom en kassa. Framgången mäts inte i pengar, utan utifrån den inverkan som produkten eller tjänsten har på andra människor. Innovatören vill gärna ha sina immateriella rättigheter för sig själv och undviker gärna att prata affärer.