Checklista inför uppstarten

Checklista inför uppstarten

Det är mycket att tänka på när man ska starta ett företag, och det kan ibland kännas överväldigande. Denna lista skulle kunna göras lång och invecklad, men vi har valt att dela upp den i sex övergripande steg. Genom att använda nedanstående checklista får du förhoppningsvis en bra uppfattning om vad som krävs för att förverkliga din idé. Se den hellre som en liten hjälp på vägen än en guide som du måste följa till punkt och pricka.

Steg 1: Affärsidé

Det första du måste måste göra är att komma på en bra affärsidé. Detta kan låta självklart och enklare än vad det är, men affärsidén utgör grundbulten i din verksamhet och det är kring denna du ska bygga hela ditt företag. Det är därför viktigt att du hittar en affärsidé som är unik och låter dig jobba med någonting som du verkligen brinner för. Formulera din affärsidé, skriv ner den och spara – du kommer att få stor användning för den framöver! Om din affärsidé kan patenteras, är det en bra idé att ansöka om patent på den.

Steg 2: Testa din affärsidé

När du har utformat din affärsidé är det dags att testa den – är den hållbar? Ett hett tips är att utföra en marknadskartläggning för att – just det, kartlägga din marknad. Detta ger dig ett underlag som visar huruvida din idé är värd att satsa på eller inte och vad dina presumtiva kunder har att säga om den. Det kan vara så att de kommer med feedback kring din idé. Denna input är guld värd och hjälper dig att fatta beslut kring om du ska satsa på din affärsidé, göra lite mindre förändringar av den eller skrota den helt och pivotera mot någonting helt annat.

Steg 3: Ditt varumärke

Du har tagit fram en affärsidé och testat denna. Nu är det dags att börja bygga ditt varumärke. Är ditt företagsnamn enkelt att uttala och har det en koppling till den verksamhet som du har tänkt utföra? Är företagsnamnet ledigt? Överväg att registrera företagsnamnet och/eller loggan som ett varumärke hos Patent- och registreringsverket. Glöm inte att också registrera ditt företagsnamn som domännamn, så dina kunder lätt hittar till din hemsida och du får en e-postadress kopplad till ditt företagsnamn. Registrera dig på sociala medier under företagsnamnet, för att förhindra att någon annan använder ditt företagsnamn som användarnamn på dessa sajter.

Steg 4: Företagsform

Nu är det dags att välja vilken företagsform ditt företag ska ha. Detta väljer du utifrån de behov, förkunskaper och intressen du har. Vissa företagsformer måste registreras hos Bolagsverket, andra inte. Oavsett företagsform kan du skydda företagsnamnet, genom att anmäla detta till Bolagsverket via myndighetens e-tjänster eller genom att fylla i en blankett.

Steg 5: Planera din verksamhet

Nu har du kommit en bra bit på vägen och det har blivit dags att planera din verksamhet. Att skapa en affärsplan är alltid en god idé, men det är extra viktigt om du har tänkt söka finansiering i form av banklån eller externa finansiärer. Sätt också ihop en marknadsföringsplan, där du klargör hur du har tänkt få ut dina produkter eller tjänster på marknaden. Vilka lagar och regler gäller kring din verksamhet? Har du alla tillstånd du behöver?

Steg 6: Bokföring och ekonomi

Kolla upp vilka regler avseende bokföring och redovisning som företaget måste följa. Har du tillräckligt goda kunskaper om vad som gäller kring företagsskatt och moms? Annars kan det vara en god idé att köpa denna tjänst, eller anställa någon som har koll på den biten. Skapa en budget för uppstarten och utöver den en budget för drift och underhåll av företaget på längre sikt. Undersök om du kan ta del av några bidrag – det finns olika bidrag att söka beroende på i vilken region och vilken bransch du är verksam. Nu är det också hög tid att ordna finansiering, om du behöver det och inte redan har gjort det.