10 affärsidéer för digitala nomader

10 affärsidéer för digitala nomader

Digital nomad kan man kalla en person som kan försörja sig via en sin laptop och smartphone. Dessa personer kan arbeta från vilken plats som helst i världen, så länge de har tillgång till en internetuppkoppling. Den digitala nomaden kan vara verksam inom Sverige eller sitta på en strand i ett fjärran land, och är alltså inte bunden till en lokal. Nedan hittar du 10 affärsidéer som lämpar sig väl för digitala nomader och inte ställer krav på en formell utbildning.

Många av dessa yrken, eller affärsidéer, kan också kombineras. Du kan till exempel med fördel arbeta som både webbdesigner och grafisk designer eller fotograf, om du har de förkunskaper som krävs för att utföra jobb åt betalande kunder. Skribent och översättare är ett annat exempel på en kombination som är vanlig bland digitala nomader. Möjligheterna begränsas enbart av din fantasi, och varken utsikterna eller de tekniska möjligheterna för digitala nomader har någonsin varit så goda som nu!

Webbdesigner

Webbdesign är den kanske mest vanliga sysselsättningen bland digitala nomader världen över. Du behöver inte genomgå en traditionell utbildning för att få jobb som webbdesigner, utan kan klara dig lika bra som självlärd sådan. De programmeringsspråk du som webbdesigner bör kunna bemästra – HTML, CSS och JavaScript – är universella sådana och skiljer sig inte åt mellan olika länder eller kontinenter.

Mjukvaruutvecklare

Dagens mjukvaruutvecklare behöver inget kontor med en stationär dator, utan kan med lätthet utföra sitt arbete med hjälp av en laptop. Den digitala nomaden kan frilansa som mjukvaruutvecklare eller som anställd utföra sitt arbete ortsobereoende.

Grafisk designer

Den grafiska designern kan exempelvis jobba med att ta fram skisser till hemsidor eller skapa logotyper och annan grafik. Detta är ett arbete som lämpar sig ypperligt för digitala nomader.

Fotograf

Den tekniska utvecklingen inom den digital fotografering har gjort att fotografyrket idag är mer mobilt än någonsin tidigare. Likt webbdesigneryrket ställer detta yrke ingen krav på formell utbildning, utan du kan lära dig fotografyrket på egen hand. Numera finns det inget krav på att du ska ha en fotostudio eller bara ta dig an lokala kunder, utan du kan frilansa som resande fotograf.

Konsult

Konsultyrket uppfattas av många som ett lite flummigt sådant, vilket förmodligen beror på att konsult är ett väldigt brett begrepp. En konsult är en specialist som har en rådgivande roll inom ett särskilt område. En advokat kan till exempel vara en konsult inom juridik, även om den inte behöver vara det. Som konsult är du inte beroende av en fast lokal, utan utför istället ditt arbete ute hos dina kunder.

Personlig tränare

En personlig tränare behöver förvisso en lokal att utföra sitt arbete i, i form av ett gym. Det behöver dock inte vara ett specifikt gym, utan som PT kan du arbeta med kunder på olika platser och således utföra detta arbete på olika gym inom landet såväl som utomlands.

Skribent

Frilansande skribenter är en typisk typ av digital nomad. Dessa kan skriva en mängd olika sorters artiklar och arbeta hemifrån, från ett café, från stranden eller någon helt annanstans. Skribenten kan ägna sig åt att skriva allt från webbcopy till storytelling, redaktionell copy och UX-copy.

Författare

Författaryrket påminner till viss del av skribentyrket, men med den stora skillnaden att författaren skriver på böcker i sitt eget namn. I övrigt skiljer sig inte dessa yrken åt nämnvärt.

Översättare

I takt med den ökade globaliseringen, ökar också behovet av att översätta hemsidor och andra medier till andra språk. Översättningarna kan ofta utföras via nätet av frilansande översättare. Dessa är inte bundna till någon särskild plats utan kan vara digitala nomader.

Virtuell assistent

Virtuell assistent är en relativt ny yrkeskategori, som många kanske inte ens känner till att den existerar. Den virtuella assistenten är en människa av kött och blod som kan hyras per timme att utföra olika uppgifter, beroende på uppdragsgivarens behov. Detta är, likt övriga yrken listade här ovan, ett yrke som är som klippt och skuret för den digitala nomaden.