Entreprenörskap

Vad är entreprenörskap?

Entreprenörskap kallas den kapacitet och vilja som krävs för att utveckla, organisera och driva en verksamhet med alla de risker som detta kan innebära, för att i slutändan kunna göra en vinst på detta. Det mest uppenbara exemplet på entreprenörskap är då man startar ett nytt företag.

Inom ekonomisk teori, kan entreprenörskap generera en vinst, då den kombineras med mark, arbetskraft, naturresurser och kapital. Entreprenörsanda karaktäriseras av innovation och risktagande, och är en viktig del av ett lands förmåga att lyckas på en konkurrensutsatt global marknadsplats som är i ständig förändring.

Entreprenörskapet är inte bundet till uppstarten av företag, men har ändå en stark koppling till uppstartsfasen, då entreprenörer har en förkärlek till att skapa saker och bygga företag. Vissa personer kan uppfatta entreprenörskap som någonting skrämmande eftersom det inte finns några garantier för att ett företag ska bli framgångsrikt, vilket gör att entreprenören riskerar att förlora pengar i synnerhet under de första åren.

Småföretag

Småföretagen är ryggraden i det svenska näringslivet och står för 4 av 5 nya jobb som skapas. Till småföretag räknas de företag som har mindre än 50 anställda. Statistiken visar att dessa mindre företag har en tendens att vara mer motståndskraftiga mot nedgångar i ekonomin. Eftersom jobb genererar skatteintäkter till kommun, landsting och skatt, är småföretagen extremt betydelsefulla för Sveriges ekonomi. De svenska småföretagen utgör motorn i landets tillväxt och står för knappt en tredjedel av kommunernas skatteintäkter.

År 2015 fanns det 1 088 310 företag i Sverige. Av dessa var hela 1 082 100 småföretag (med upp till 49 anställda), fördelat på 803 327 enmansföretag (utan anställda), 246 132 mikroföretag (med 1-9 anställda) och 32 641 små företag (med 10-49 anställda). De medelstora företagen (med 50-249 anställda) var 5 217 i antal och de stora företagen (med över 250 anställda) var 993 stycken.

Startups

Det alla företag, stora som små, har gemensamt är att de någon gång har befunnit sig i en uppstartsfas. Vissa företag befinner sig i denna fas längre och andra en kortare tid, men alla företag måste ta sig igenom denna fas för att komma igång med verksamheten. Därefter kan de utvecklas och växa, medan vissa företag förblir småföretag under hela företagets livstid. De företag som befinner sig i uppstartsfasen kallas ofta startups, vilket är ett begrepp som härstammar från USA.

Hur länge ett företag befinner sig i uppstartsfasen kan variera kraftigt och det finns ingen tydlig definition för när ett företag är en startup och inte. Men generellt sett definieras uppstartsföretag som ett snabbväxande företag som försöker hitta sin plats på marknaden genom att utveckla eller erbjuda en innovativ produkt eller tjänst. Startups är ofta små företag som har utformats för att snabbt kunna skalas upp i storlek. Dessa företag återfinns vanligen i teknikintensiva branscher och begreppet blev också internationellt känt under internetbubblan i slutet av 90-talet, då ett stort antal internetbaserade företag grundades.

Hur hänger allt ihop?

Hur hänger då dessa tre begrepp ihop? Jo, det krävs en entreprenör – alltså en person med entreprenörsandra och entreprenöriella egenskaper – för att starta ett framgångsrikt företag. Alla företag är så kallade startups i början, under den uppstartsfas där företaget utvecklas från ett frö till en blomstrande planta. Under denna fas försöker ägarna att hitta företagets plats på marknaden och bygga dessa varumärke. Fram tills dess att företaget växer sig större och får 50 anställda, är det att betrakta som ett småföretag. Entreprenörskap, småföretagande och uppstartsföretag går alltså ofta hand i hand.

Den nya tekniken gör det möjligt för allt fler av oss “vanliga människor” att bli entreprenörer och driva framgångsrika företag. Allt tyder på att vi i framtiden kommer att få se allt fler människor starta egna företag och också att en större andel av företagen kommer att vara just småföretag.

Den moderna tekniken har inte bara gjort entreprenörskapet mer tillgängligt än någonsin tidigare, utan också lett till att allt fler arbetar hemifrån. Experter menar att andelen frilansare kommer att fortsätta öka framöver och vi har också sett ett helt nytt fenomen skapas – den digitala nomaden.

Dagens frilansare arbetar inte bara hemifrån eller från det lokala cafét, utan från sydostasiatiska stränder och på andra exotiska platser. Allt du behöver för att bli entreprenör är en laptop, en smartphone och en entreprenörsanda. På den här sajten hittar du intressanta artiklar för dig som vill veta mer om entreprenörskap, småföretagande och startups.